SERVIZO DE GARDERÍA

A Asociación Pórtico Musical quere facilitar aos pais e nais espectadores a súa asistencia aos concertos, polo que poderán deixar os seus fillos e fillas na ludoteca Novolandia INDIANA BILL, situada no número 10 da rúa Ramón Cabanillas. Teléfonos 988 242322/ 698 158386/ 698 127838.

Este espazo, adicado aos nenos dun a doce anos de idade, de forma extraordinaria pechará máis tarde do habitual, co fin de cubrir a franxa horaria dos actos do Festival durante os días 15, 16, 17, 20, 22, 23 e 24 de marzo.

Os pais interesados nesta actividade só aboarán o 50% da tarifa normal. Para isto, deberán presentar na ludoteca Novolandia INDIANA BILL un bono facilitado polo persoal da Asociación, tras a finalización do concerto.